Đất Phức Hợp là gì? Quy hoạch phân khu như thế nào?

Quy hoạch phân khu - Đất Phức Hợp - Chủ đạo chức năng khách sạn là quy hoạch gì vậy mọi người? Xin cảm ơn!
Trả lời
Theo dõi

Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hoá nội dung quy hoạch chung.

0
Thích
Bình luận