Đăng ký tạm trú là nghĩa vụ của chủ trọ hay người thuê?

Trả lời
Theo dõi

Việc ai có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký tạm trú đó là thoả thuận giữa người thuê và người cho thuê nhà. Tuy nhiên, nếu không có thoả thuận và không ai thực hiện việc đăng ký tạm trú thì cả hai đều sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

0
Thích · 1
Bình luận