Có được bồi thường khi bị thu hồi đất không có sổ đỏ không?

Mọi người cho em hỏi không có sổ đỏ có được nhận bồi thường khi bị thu hồi đất không?
Trả lời
Theo dõi
3 câu trả lời
Nhiều người thích
Mức tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là bao nhiêu vậy ạ?
0
Thích
Bình luận
người sử dụng đất không có Sổ đỏ được bồi thường khi bị thu hồi đất nếu trường hợp không có Sổ đỏ vì lý do là chưa được cấp sổ nhưng có đủ điều kiện để cấp.
0
Thích
Bình luận
Khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai quy định: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân để được bồi thường phải có đủ 02 điều kiện sau:
- Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;
- Có Sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được cấp Sổ mà chưa được cấp. Như vậy, trường hợp không có Sổ đỏ sẽ được bồi thường nếu đất đang sử dụng có đủ điều kiện cấp sổ nhưng chưa được cấp.
0
Thích
Bình luận