Chủ đàu tư của Charmington Iris là ai? Có đáng tin không mn?

Trả lời
Theo dõi

Cdt là TTC Land, nhây tiền đầu tư của khách hàng không chịu hoàn lại cho khách hàng, giấy tờ làm ăn chán. Khi KH rút tiền thì không thực hiện đúng điều khoản ban đàu, trông như lừa đảo.

0
Thích
Bình luận