Bỏ hoang đất có bị phạt tiền không?

Mọi người cho mình hỏi bỏ hoang đất có bị phạt tiền không, mình thấy nhiều đất trống quá?
Trả lời
Theo dõi
Theo khoản 1 Điều 32 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, người sử dụng đất có hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì hình thức và mức xử phạt như sau: Dưới 0,5 héc ta. - Phạt tiền từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng Từ 0,5 đến dưới 03 héc ta. - Phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng. Từ 03 đến dưới 10 héc ta. - Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng. Từ 10 héc ta trở lên. - Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng.
0
Thích
Bình luận