bạn muốn cấp sổ đỏ thì phải có người chứng minh cho ban đất đó đag yên ổn, không có tranh chấp trước đã, ví dụ như tổ trưởng tổ dân phố làm chứng thì mới đủ điều kiện cấp sổ đỏ

Trả lời
Theo dõi