Tham khảo giá nhà đất tại Hà Nội & Hồ Chí Minh

Khu vực TP HCM

Quận
Số lượt đăng
Giá trung bình /m2
270.900
395 triệu (3,6%)▲
46.000
83,7 triệu (31%)▲
175.874
250 triệu (4,6%)▲
6.056
86,7 triệu (8%)▲
55.422
253 triệu (3,9%)▲
15.278
103 triệu (3,7%)▲
40.613
76,8 triệu (3,3%)▲
11.301
65,1 triệu (0,3%)▲
47.240
40,4 triệu (1,8%)▼
153.547
209 triệu (2,5%)▲
36.630
154 triệu (0,2%)▲
37.927
43,8 triệu (8,8%)▲
44.869
60,2 triệu (6,9%)▲
181.922
136 triệu (0,5%)▼
80.623
93,4 triệu (5,1%)▼
137.391
176 triệu (4,1%)▲
175.641
144 triệu (3,5%)▲
62.275
101 triệu (1,5%)▲
47.148
48,2 triệu (0,1%)▼
52.708
11,8 triệu (1,9%)▲
380
7,6 triệu (6,3%)▲
28.186
8,1 triệu (3,3%)▲
14.753
14,7 triệu (3,4%)▲
28.588
38,1 triệu (1,1%)▲

Khu vực Hà Nội

Quận
Số lượt đăng
Giá trung bình /m2
37.783
165 triệu (0,4%)▼
50.510
148 triệu (0,5%)▲
66.773
157 triệu (0,2%)▼
33.781
146 triệu (0,4%)▼
8.140
419 triệu (0,3%)▼
29.893
82 triệu (1,8%)▲
11.467
77,2 triệu (2,3%)▲
23.607
131 triệu (2,1%)▲
48.105
111 triệu (1,1%)▼
20.569
73,1 triệu (2,2%)▼
7.305
71,8 triệu (3,3%)▲
10.131
86,7 triệu (1,7%)▲
27
15,5 triệu (8,1%)▼
52
11,2 triệu (7,4%)▼
534
20 triệu (5,8%)▲
850
38 triệu (16,1%)▲
156
9,4 triệu (24,6%)▼
203
9 triệu (1,7%)▼
5
7,8 triệu (7,9%)▲
37
9 triệu (2,1%)▲
99
10,1 triệu (16%)▲
466
26,5 triệu (6,1%)▼
1.486
41,1 triệu (3%)▲
55
9,6 triệu (32,7%)▼
3.493
56,4 triệu (2,7%)▲

Giá nhà đất TPHCM và Hà Nội từ 2008 đến 2019 Thông tin số lượng tin đăng bất động sản, giá bán thấp nhất, giá rao cao nhấp, định giá trung bình, lịch sử giá được cập nhật liên lục 24/7 tại Mogi.vn

Giá cả luôn là một trong những vấn đề quan trọng đầu tiên được quan tâm trong quá trình tìm mua nhà. Vậy làm thế nào để biết được giá cả bất động sản ở từng khu vực mà không mất quá nhiều thời gian?

Làm thế nào để biết những nơi nào có mức giá nhà phù hợp với khả năng tài chính của mình nhất?

Hãy truy cập ngay Mogi.vn để tham khảo ngay giá cả chi tiết, cụ thể của bất động sản tại , luôn được cập nhật mới liên tục một cách nhanh chóng và chính xác nhất