Dịch vụ TOP/VIP

Tin đăng TOP: Khi trả phí mua dịch vụ tin TOP, những tin được đăng trên cùng khi tìm kiếm về 1 khu vực và sẽ chạy tự động ở trang tìm kiếm


Tin đăng VIP: Khi trả phí mua dịch vụ tin VIP, tin đăng sẽ được hiển thị nhiều ảnh và thông tin hơn ở trang tìm kiếm

Tải bảng giá